POLITYKA PRYWATNOŚĆI W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.BONUMI.PL 

(dalej Sklepie)

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje w Polsce od dnia 25.05.2018r.

Jeśli zamierzasz dokonać zakupu lub założyć konto użytkownika w Sklepie zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez Sklep w celach i na zasadach opisanych poniżej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Karolina Nagórzańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Nagórzańska Bonumi, pod adresem Bema 11, 32-590 Libiąż, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9442164938 (dalej: „Administrator”).   

Informacja główna: 

W związku z dokonywanymi zakupami w Sklepie, gdzie prowadzona jest sprzedaż przez Administratora, Administrator przetwarza  dane osobowe klienta, w tym poprzez umieszczenie danych osobowych w bazie danych klientów Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt: 

Wszelkie informacje udzielane są pod adresem Bema 11, 32-590 Libiąż, email: kontakt@bonumi.pl, tel. +48 660-293-596, osoba kontaktowa: Karolina Nagórzańska.

Zakres danych: 

Przekazane dane osobowe klienta to wyłącznie dane niezbędne do wykonania zleconych czynności przez klienta oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na cele prowadzonej bazy danych klientów oraz kontaktu z klientem, tj.: między innymi imię, nazwisko, nr telefonu, adres, adres email.  

Cel przetwarzania: 

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji sprzedaży dokonanej w Sklepie, prowadzenia bazy danych klientów oraz na związane z działalnością Administratora dodatkowe cele tj. podatkowe i rachunkowe, do których Administrator zobowiązany jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych wspiera kontakt między Administratorem, a klientem w celach związanych ze świadczeniem usług m.in. ewentualnej wymiany lub reklamacji zakupionego towaru.  Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wykonania zleconych przez klienta czynności Administratorowi, a ich brak uniemożliwi wykonanie zleconych czynności.   

Obowiązek podania danych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale Administrator wymaga podania danych, aby móc zawrzeć z klientem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu wysyłki zamówionych towarów oraz inne informacje wymagane przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

Odbiorcy danych: 

W związku z działalnością gospodarczą Administratora oraz obowiązkami ustawowymi dane osobowe klienta mogą zostać przekazane wszelkim uprawnionym organom i instytucjom państwowym, podwykonawcom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora m.in., podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i hostingową Sklepu, biura księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, podmioty pośredniczące w dokonywaniu płatności (banki, serwis Przelewy24), firmy transportowe, Poczta Polska itp. W przypadku zakupu towarów, które są realizowane za pośrednictwem innego podmiotu niż Administrator (dropshipping) dane osobowe są przekazywane temu podmiotowi oraz podmiotom,  z którymi współpracuje przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą, obsługę księgową oraz obsługę informatyczną.

Podstawa prawna przetwarzania: 

Art. 6 ust. 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).   

Czas przetwarzania: 

Administrator przechowuje dane klientów przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.   

Przysługujące prawa: 

Administrator zapewnia, że respektuje wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: 

1) Prawo dostępu;  

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;  

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny; 

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu; 

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając dane osobowe Klienta Sklep stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

POLITYKA COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.